Skip to main content

59. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
-
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-B) – druga obravnava, EPA 30-IX    

 

2. Predlog zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP-1) - druga obravnava, EPA 17-IX    

 

3. Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-3) – druga obravnava, EPA 36-IX    

 

4. Predlog zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) - nujni postopek, EPA 180-IX    

 

5. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2021, EPA 169-IX    

 

6. Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnikov 57. in 58. redne ter 37. izredne seje komisije

 

Točki sta obravnavani na osnovi predlogov za razširitev:

a. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) - nujni postopek, EPA 223-IX
 
b. Predlog Pobude za sprejem Dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS št., 187/12) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic)