Skip to main content
Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) – nujni postopek, EPA 1130-IX