Preskoči na glavno vsebino

6. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


 

Predlog dnevnega reda:


1. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR) - druga obravnava, EPA 650 - IX

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-C) - druga obravnava, EPA 788-IX 

    

3.  Pobude in vprašanja
 
4. Potrditev zapisnikov 4. in 5. redne seje komisije

 

5. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), EPA 765-IX

Točka se obravnava na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 6. seje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.