Preskoči na glavno vsebino

6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Gregorja Koreneta glede statusa podjetja Pošta Slovenije, d. o. o., in ureditve financiranja univerzalne poštne storitve

2. Pobuda državnih svetnikov dr. Branke Kalenić Ramšak in dr. Radovana Stanislava Pejovnika  za določitev izjem glede evidentiranja izrabe delovnega časa na področju visokega šolstva in znanstvenoraziskovalne dejavnosti

3. Pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica glede objave lažje berljivih in razumljivih informacij o storitvah državnih organov in organov javne uprave na državnem portalu eUprava

4. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za čimprejšnjo sistematično in nadzorovano odstranitev proizvodov in materialov iz azbestnih vlaken iz življenjskega prostora in okolja

5. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede širitve ljubljanskih avtocestnih vpadnic in ljubljanskega cestnega obroča

6. Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov glede nujnega reševanja in odprave škode zaradi obilnega deževja

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023), EPA 766-IX 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A) - nujni postopek, EPA 765-IX 

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023–2030 (ReNPPD23-30), EPA 736-IX 

 

6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2022, EPA 748-IX 

 

7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2022, EPA 710-IX 

 

8. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa 

 

9. Seznanitev z Dopolnilno odločbo in Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-3/22-18, U-I-349/18-10 z dne 19. 4. 2023 glede Pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana, in v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 z dne 29. 11. 2018 ter Popravnim sklepom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-3/22-20, U-I-349/18-11 z dne 9. 5. 2023