Preskoči na glavno vsebino

6. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-B), skrajšani postopek, EPA 0716-IX

 

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-H), druga obravnava, EPA 0713-IX

 

3. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2H), skrajšani postopek, EPA 0774-IX

 

4. Potrditev zapisnikov 4. redne seje in 5. izredne (1. korespondenčne) seje komisije

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-N), skrajšani postopek, EPA 0800-IX

Točka je obravnavana na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 6. seje Komisije Državnega sveta za državno ureditev.