Preskoči na glavno vsebino

6. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

Datum
Lokacija
veliki salon/I

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek, EPA 852-IX

 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek, EPA 853-IX

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o verski svobodi (ZVS-B), skrajšani postopek, EPA 882-IX

 

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava, EPA 787-IX

 

5. Zaključki posveta Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema 

 

6. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek, EPA 0790 – IX*

Točka 6 je obravnavana na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 5. seje Komisije Državnega sveta za za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.

*Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino predlog zakona obravnava kot zainteresirana komisija,