Preskoči na glavno vsebino

7. izredna (1. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev

Datum
-
Lokacija
prek elektronske pošte, SMS in MMS sporočil

 


Predlog dnevnega reda:


1.Predlog pobude Ustavnemu sodišču Republike Slovenije za čimprejšnjo obravnavo in odločitev o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o dohodnini in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki jo je vložil Državni svet (Opr. št. U-I-14/23)

Na  podlagi  četrtega odstavka 33. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/22) v zvezi s 1. točko dnevnega reda se zastavlja naslednje vprašanje:

»Ali ste za to, da Interesna skupina delodajalcev sprejme sklep, da na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/2022) predlaga, da se na Ustavno sodišče Republike Slovenije naslovi Pobudo Ustavnemu sodišču Republike Slovenije za čimprejšnjo obravnavo in odločitev o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o dohodnini in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki jo je vložil Državni svet (Opr. št. U-I-14/23), kot ste jo prejeli s sklicem po elektronski pošti?«