Preskoči na glavno vsebino

7. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-C) - skrajšani postopek, EPA 722-IX

 

3.    Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2022, EPA 773-IX

 

4. Razno