Skip to main content

79. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), skrajšani postopek, EPA 178-IX

 

2. Deveto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 0200 – IX

 

3. Potrditev zapisnikov 74., 75. in 76. redne seje in 24., 25. in 26. izredne seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja