Preskoči na glavno vsebino

8. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 
 
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica glede Zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije naslovljene na Vlado Republike Slovenije.

2. Zahteva državnega svetnika Jožefa Školča za dopolnitev Odgovora Vlade Republike Slovenije na njegovo Vprašanje glede načrtovanih ukrepov za odpravo napak in krivic, storjenih prosilcem za Zoisovo štipendijo, v povezavi z izjemnimi dosežki, doseženimi na tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2019/2020, naslovljena na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

3. Vprašanje Interesne skupine delodajalcev glede priprave ukrepov za krepitev slovenske konkurenčnosti in preprečitev dodatne zaostritve v gospodarstvu, naslovljeno na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

4. Vprašanje državnega svetnika Rajka Fajta o nadaljnji dinamiki izvajanja del za REKO KRIŽ R1 229/1286 z R3-745/4116, REKO R3-745/4116 v dolžini 446 m (Janežovci), izgradnja avtobusnih postajališč (AP) ob R3-745/4116 in izgradnja državne kolesarske povezave (DKP) ob R1-229/1286 v Občini Destrnik, naslovljeno na Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

 
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A) – druga obravnava, EPA 819-IX 

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022, EPA 840–IX 
 
5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 
 
6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji 
 
7. Predlog Sklepa k Zaključkom Strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah 

 

8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Lokacija za Splošno bolnišnico Gorenjske  
 
9. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 
 
10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje 

 

11. Predlog Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije

Točka 11 je bila uvrščena na dnevni red 8. seje Državnega sveta na osnovi Razširitve dnevnega reda.

 
12. Seznanitev z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-1/23-4 z dne 28. 6. 2023 glede Pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 s pozivom Državnemu svetu za predložitev gradiva 
  • Dopis Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana, s pozivom Državnemu svetu za predložitev gradiva so državne svetnice in svetniki zaradi varstva podatkov prejeli ločeno.
  • Poročilo Mandatno-imunitetne komisije

Točka 12 je bila na dnevni red 8. seje Državnega sveta uvrščena na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda.