Preskoči na glavno vsebino

8. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H), druga obravnava, EPA 0764 – IX

 

2. Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB ), druga obravnava, EPA 0786 - IX

 

3. Poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2022,  EPA 0931 - IX

 

4. Potrditev zapisnikov 7. redne seje komisije ter 6. in 7. izredne seje komisije

 

5. Pobude in vprašanja