Preskoči na glavno vsebino

8. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Banke Slovenije 2022 z letnim obračunom Banke Slovenije 2022 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2023, EPA 863-IX
 
2. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2022, EPA 874-IX
 
3. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2022 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2023 in 2024, EPA 898-IX 
 
4. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2022, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2022 in Finančni načrt in Načrt dela Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2023 in 2024, EPA 901-IX
 
5. Pobude in vprašanja
 
6. Potrditev zapisnikov 6. redne in 3. izredne seje komisije