Skip to main content

80. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
-
Lokacija
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

 


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) – nujni postopek*, EPA 2636-VIII (326-01-2/2022)

*Kolegij predsednika Državnega zbora do sklica seje komisije še ni odločal o predlogu za sprejem zakona po nujnem postopku.

 

2. Problematika v zvezi z izpolnjevanjem kriterijev pri določanju krajev za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita (213-07-2/2022)

 

3. Potrditev zapisnika 79. seje komisije

 

4. Razno