Skip to main content

82. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
-
Lokacija
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno vabljeniPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 80. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 2211-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV