Skip to main content

83. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
-
Lokacija
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Zaključki posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri (065-02-7/2022)

2. Potrditev zapisnikov 80., 81. in 82. seje ter 24. izredne seje komisije

3. Razno