Skip to main content

83. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in 82. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
-
Lokacija
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Problematika zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske medicine in možnost izbire osebnega zdravnika

* * *

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo 1. točko dnevnega reda obravnavala kot pristojna komisija Državnega sveta, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pa kot zainteresirana komisija Državnega sveta.