Skip to main content

84. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
-
Lokacija
velika dvorana Tomšičeva, poslopje parlamenta

SklicSprememba sejne sobe


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 81., 82. in 83. redne ter 29. in 30. izredne seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 2021, EPA 2672-VIII