Skip to main content

84. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
-
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) – druga obravnava, EPA 26-IX
2. Predlog zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZPCN) – druga obravnava, EPA 40-IX
3. Potrditev zapisnikov 83., 25. izredne in 26. izredne seje komisije
4. Razno