Skip to main content

85. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
-
Lokacija
velika dvorana Tomšičeva 5, poslopje parlamenta

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo ZZZS 2021

 

2. Odgovor Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javnega razpisa za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV