Skip to main content

85. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
-
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) – druga obravnava, EPA 18-IX 

 

2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021, EPA 151-IX

 

3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2021, EPA 152-IX

 

4. Razno