Skip to main content

86. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Datum
-
Lokacija
mala dvorana Tomšičeva

 


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754, EPA 138-IX, EU U 1090

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav , EPA 141-IX, EU U 1093

3. Potrditev zapisnikov 85. seje ter 15. in 16. izredne seje komisije