Skip to main content

86. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
-
Lokacija
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 84. in 85. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021, EPA 2717-VIII

 

3. Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti - Položaj transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji, EPA 2507-VIII

Posebno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.

 

4. Predlog Pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva - zakonodajna iniciativa  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV