Skip to main content

86. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1.    Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2021, EPA 207-IX 

 

2.    Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022, EPA 214-IX 

 

3.    Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2021, EPA 224-IX 

 

3.A   Poziv predsednika Državnega sveta glede imenovanja predstavnika Državnega sveta v Statistični sosvet za regionalne statistike 

Točka 3A je uvrščena na dnevni red seje na osnovi predloga za razširitev.

 
4.    Potrditev zapisnika 84. seje komisije 

 

5.    Razno