Skip to main content

87. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Datum
-
Lokacija
soba 212/II

 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, celovitega sporazuma o zračnem prevozu med državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami, EPA 209-IX, EU U 1102

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti, pred očitno neutemeljenimi ali zlorabljenimi sodnimi postopki (strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti), EPA 183-IX, EU U 1096

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, EPA 184-IX, EU U 1097

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo (akt o podatkih), EPA 202-IX, EU U 1100

 

5.    Potrditev zapisnikov 86. seje in 17. izredne seje komisije