Skip to main content

87. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
-
Lokacija
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2020, EPA 2634-VIII

 

2. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 2718-VIII