Skip to main content

89. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Datum
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi pravil o olajšavi za zmanjšanje naklonjenosti zadolževanju v razmerju do lastniškega kapitala in o omejitvi odbitka obresti za namene davka od dohodkov pravnih oseb, EPA 201-IX, EU U 1099

 

2.    Predlog stališča Republike Slovenije do priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o vključitvi določb o čezmejnem pretoku podatkov v Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, EPA 247-IX, EU U 1105