Preskoči na glavno vsebino

9. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 8. redne ter 5., 6. (1. korespondenčne) in 7. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

  

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Vprašanje državnega svetnika Miloša Poholeta glede utemeljenosti razlikovanja pri določanju predkupne pravice pri prodaji zemljišč, ki so po namenski rabi tako kmetijska kot gozdna, na podlagi obsega prodaje kmetijskih zemljišč

2. Vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica glede zagotavljanja pogojev za spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov, obveznosti države do Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in njegovega statusa

3. Pobuda državne svetnice Jasmine Opec Vöröš za spremembo Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze

4. Pobuda Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov Vladi Republike Slovenije v zvezi z načinom izvajanja obdelave bioloških odpadkov

5. Vprašanje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravi in regionalni razvoj v zvezi z dostopanjem do sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost za sofinanciranje projektov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture

6. Pobude Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vladi Republike Slovenije glede ureditve področja biovarnosti rejnih živali

7. Pobuda državnega svetnika Miloša Poholeta za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja kmetijskih in gozdnih zemljišč, katerih lastniki so pravne osebe javnega prava, ki ne obstajajo več

8. Pobuda Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede spremembe splošne prepovedi uporabe javnih cest za traktorje, ki dosegajo višje hitrosti

9. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede tega, kako in kdo nadzira korupcijska tveganja v okviru presoj vplivov na okolje in okoljevarstvenih soglasij

10. Pobuda državnega svetnika Davida Klobase glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Kraljevine Španije Svetu Evropske unije (1. 7. – 31. 12. 2023) 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) – prva obravnava, EPA 887-IX 

 

5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema 
 
6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Mladi, politika in podjetništvo 

 

7. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2024 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2025 

 

8.    Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje za obdobje od njene ustanovitve do 4. 9. 2023