Preskoči na glavno vsebino

9. seja Interesne skupine delodajalcev

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 8. redne ter 10., 11., 12. in 13. izredne seje

 

2. Priprave na 9. sejo Državnega sveta

 

3. Osnutek Predloga pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Razno