Preskoči na glavno vsebino

9. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo o delu policije za leto 2022, EPA 0854 - IX

 

2.Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2022, EPA 0930 - IX
 
3. Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022,  EPA 0884 – IX*

 

4. Pobude in vprašanja

 

*Pri obravnavi 3. točke dnevnega reda se bo pridružila Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. V skladu s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega sveta bo Komisija za državno ureditev 3. točko dnevnega reda obravnavala kot pristojna komisija, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pa kot zainteresirana komisija. 

Skupna obravnava 3. točke dnevnega reda se bo začela ob 14. uri.