Skip to main content

93. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 88., 90. in 91. redne ter 33. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2.    Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2021, EPA 126-IX

 

3. Pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za so-organizacijo Posveta z naslovom Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom

Točko 3 se obravnavana na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 93. seje Komisije za za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.