Preskoči na glavno vsebino

Interesna skupina delojemalcev

Vodja interesne skupine
Sekretar/sekretarka interesne skupine
Mateja Faletič (tel. št.: 01 478 9965)

Interesna skupina delojemalcev ima 4 člane – predstavnike delojemalcev, ki jih na podlagi zakona voli volilno telo, v katerega elektorje izvolijo reprezentativni sindikati za območje države. Reprezentativni sindikati so tisti, ki jih zakonodajalec glede na njihovo članstvo šteje kot predstavnike delavcev na različnih področjih dela.