Skip to main content
Vodja interesne skupine
Sekretar/sekretarka interesne skupine
Meta Štembal (tel. št.: 01 478 9807)

Interesna skupina lokalnih interesov ima 22 članov iz 22 volilnih enot v Sloveniji, ki zastopajo lokalne skupnosti na lokalni, občinski ravni. Predstavnike lokalnih interesov v vsaki volilni enoti izbere volilno telo, sestavljeno iz članov predstavniškega organa lokalne skupnosti.