Preskoči na glavno vsebino

Koledar

Datum Termin Opis
Zaključna konferenca projekta "Akademija za kombinirano učenje"
43. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
15-letnica plesne skupine Sončki
Slavnostna podelitev 56. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke
14. seja Državnega sveta Republike Slovenije
15. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
14. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
14. seja Interesne skupine delodajalcev
14. seja Interesne skupine delojemalcev
30. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Sestanek državne svetnice Monike Ažman - izmenjava mnenj z deležniki v zdravstvu
24. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
posvet: Ustanavljanje pokrajin
10. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
15. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
29. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Skupina za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG)
- - 15. izredna (2. korespondenčna) seja Interesne skupine lokalnih interesov
19. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
posvet: Nova odkritja in priložnosti uporabe konoplje v medicini in industriji
28. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
23. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 19. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA: PRESTAVLJENA NA SREDO, 7. 2. 2024
5. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Slovesna otvoritev BTS-NIB in podelitev nagrad Miroslava Zeia
posvet: Slovenska hrana v javnih zavodih
64. mednarodni pustni festival
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Obeležitev slovenskega kulturnega praznika
Praznovanje slovenskega kulturnega praznika in odprtje razstave likovnih del ter 7. obletnica Rastoče knjige vrtca in osnovne šole Stopiče
23. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 19. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA: PRESTAVLJENA S PONEDELJKA, 12. 2. 2024
13. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Delovni posvet Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament
22. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
posvet: Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru - različne potrebe, skupne rešitve
16. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
22. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Januarsko srečanje Združenja Manager
Sprejem pri Predsednici Republike Slovenije za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij
Obisk Fakultete za strojništvo
Uradni obisk podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (CPPCC)
javna razprava: Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo
Srečanje Rotary cluba Maribor Grad
13. seja Državnega sveta Republike Slovenije
14. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
18. seja Interesne skupine lokalnih interesov
13. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
13. seja Interesne skupine delodajalcev
13. seja Interesne skupine delojemalcev
Parašportnik leta 2023
3. izredna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
9. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Sprejem za diplomatski zbor ob pričetku novega leta
posvet: Slovenija stoji na cestah: kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema
Tradicionalni dobrodelni ples
18. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
Odprtje razstave Srebrne igre 1984
10. seja Mandatno-imunitetne komisije
21. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
7. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Srečanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)
Osrednja slovesnost ob 82-letnici dražgoške bitke Po sledeh partizanske Jelovice
21. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Festival odločitev
16. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
14. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
12. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Gospodarski krog "V pričakovanju davčne reforme"
27. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
20. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 15. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in 20. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide - SKUPNA SEJA
15. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
81. obletnica poslednjega boja Pohorskega bataljona
Državna počastitev dneva samostojnosti in enotnosti
Slavnostna seja Državnega zbora
Sveta maša za domovino
Obletnica sprejetja Ustave Republike Slovenije
Slovesnost ob vročitvi odlikovanj Republike Slovenije
Slavnostna akademija Fakulteta za organizacijske študije
Srečanje z mladimi kmeti s področja Dolenjske. Posavja in Bele krajine
Podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2023
10. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
14. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
13. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
8. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
10. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
16. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
Sprejem veleposlanika Ljudske republike Kitajske
Podelitev certifikatov "Mladim prijazna občina"
Jerbas domačih
- - 17. izredna (6. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev
Slovesnost ob zaključku projekta obnove infrastrukture
razstava: Češke sledi v Sloveniji - dediščina češko-slovenskih odnosov
26. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Javna razprava: Pobuda za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
Tradicionalni novoletni koncert Škofja Loka
posvet: Digitalizacija v gospodarstvu - krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti
19. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Okrogla miza Zagovornika načela enakosti o pravicah invalidov
12. seja Državnega sveta Republike Slovenije
13. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
12. seja Interesne skupine delodajalcev
12. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
17. seja Interesne skupine lokalnih interesov
4. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
12. seja Interesne skupine delojemalcev - ODPOVEDANA
25. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
- - 30. obletnica delovanja Sindikata kmetov Slovenije
Okrogla miza ob 75. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic
9. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
19. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Sprejem poslanca Nacionalne skupščine Francoske republike Gabriela Amarda
14. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
34. obletnica Akcije Sever
18. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Sprejem tekmovalk in tekmovalcev EuroSkills
7. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Sprejem veleposlanika Češke republike v Republiki Sloveniji
Podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, Puhovih nagrad in Priznanja ambasadorka znanosti
Slovesnost ob 30-letnici Skupnosti starih mest v Republiki Sloveniji (Piran, Ptuj, Škofja Loka)
posvet: Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe
Konferenca parlamentarnih odborov EU za evropske zadeve (COSAC)
Uradni obisk predsednice Zveznega sveta Republike Avstrije
Uradni obisk predsednice Zveznega sveta Republike Avstrije v Republiki Sloveniji
17. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
14. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Državna proslava ob dnevu Rudolfa Maistra
13. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
18. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 11. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino - SKUPNA SEJA
24. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
- - Delovni obisk v Koroški regiji
6. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Občni zbor Društva državnih svetnikov
9. seja Mandatno-imunitetne komisije
5. mednarodna konferenca: Vzgoja za ljubezen do domovine in države
45-letnica ustanovitve OOZ Lendava
posvet: Razvoj avdiovizualne industrije v Sloveniji do 2030
Sprejem veleposlanika Republike Bolgarije v Republiki Sloveniji
23. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve in 13. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - SKUPNA SEJA
11. seja Državnega sveta Republike Slovenije
12. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
11. seja Interesne skupine delojemalcev - ODPOVEDANA
11. seja Interesne skupine delodajalcev
17. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
13. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
posvet: Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo  gospodarstva
Posvet: Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva
100-letnica filatelije na Celjskem
9. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
Posvet: Zdravje danes za jutri
7. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Konferenca mreže New Alpe Adria
posvet: Organiziranost podpornega okolja za mala in srednja podjetja - ali daje zadostne učinke?
6. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
12. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
10. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
22. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
7. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Sprejem z vojaškimi častmi predsednika Črne gore na uradnem obisku v Republiki Sloveniji
posvet: Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje
9. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
12. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
6. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
10. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Spominska slovesnost od dnevu spomina na mrtve
Državna proslava ob dnevu reformacije
- - 2. izredna (1. korespondenčna) seja Interesne skupine delojemalcev
- - 15. izredna (5. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev
Dogodek »Pomen EU financiranja za razvoj lokalnih skupnosti in izzivi prihodnje kohezijske politike EU"
12. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in 16. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide - SKUPNA SEJA
14. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
11. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
5. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in 6. izredna seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - SKUPNA SEJA
5. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
21. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
1. izredna seja Interesne skupine delojemalcev
Javni posvet stroke, politike, civilne družbe in javnosti o spremembah volilnega sistema
16. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
9. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Posvet ob obeležitvi 15-letnice delovanja Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije
Slovesnost ob odkritju spominske plošče in koncert simfoničnega orkestra Pedagoške univerze iz Krakova
15. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
12. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Štajerski gospodarski oskar
10. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Konferenca invalidskih podjetij 2023: Strategija razvoja invalidskih podjetij 2030
11. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
20. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Letni posvet o izobraževanju odraslih
Podelitev priznanj XXI. nagradnega natečaja Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu
15. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 16. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA
Obeležitev 11. evropskega in 6. svetovnega dneva oživljanja v okviru akcije Slovenija oživlja! 
Srečanje Rotary Club Domžale
25 let odličnosti Sartorius BIA Separations
10. seja Državnega sveta Republike Slovenije
Žalna seja v spomin dr. Ivanu Kristanu
11. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
10. seja Interesne skupine delodajalcev
15. seja Interesne skupine lokalnih interesov
11. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
Sprejem predsednika Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije z delegacijo
10. seja Interesne skupine delojemalcev
Otvoritev razstave 30 let Zveze veteranov vojne za Slovenijo in svečana akademija
14. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
POSVET: ZADRŽEVANJE VODA IN PREGRADE – POMEMBEN GRADNIK OKOLJA IN DRUŽBE: Znanje in izkušnje od včeraj in danes za uspešen trajnostni razvoj
5. seja Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje
Posvet: Ugrabljena avtonomija vzgojno izobraževalnega sistema
11. seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
40-letnica delovanja Zveze Sonček
8. seja Mandatno-imunitetne komisije
9. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
- - OKROGLA MIZA OB SVETOVNEM DNEVU ŽIVALI 2023: »Različni pogledi v družbi« odnos človek - žival
19. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve
- - Medparlamentarna konferenca o Skupni zunanji in varnostni politiki in Skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)
Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2023
Slavnostna skupščina OOZ Nova Gorica s podelitvijo priznanj jubilantov
30. dnevi slovenske uprave
2. forum Medtech Slovenija
8. izredna seja Državnega sveta
11. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
12. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
14. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
8. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Sprejem Varuha človekovih pravic
10. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
13. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
8. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
5. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Konferenca Slovenia Business Bridge™ – Investicijsko razvojna konferenca
Žalna seja Državnega sveta Republike Slovenije
Dogodek "Skupaj gradimo Škofjo Loko"
13. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
9. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
7. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
- - 13. srečanje Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola
Novinarska konferenca Državnega sveta Republike Slovenije
Srečanje z gospodarskimi združenji
18. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Mednarodna konferenca AIR2023
- - Srečanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)
- - Srečanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)
Srečanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema
Javna razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
9. seja Državnega sveta Republike Slovenije
10. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
9. seja Interesne skupine delodajalcev
10. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
14. seja Interesne skupine lokalnih interesov
9. seja Interesne skupine delojemalcev
17. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve
Sprejem županov ukrajinskih občin
SmartIM - Pametna tovarna Iskra Mehanizmi
50-letnica delovanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor
10. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sprejem predsednika Hrvaškega sabora
Koncert Poklon Gorci
7. seja Mandatno-imunitetne komisije
10. redna seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
16. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve
3. izredna seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
12. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
4. seja Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje
- - POLETNE RAZGLEDNICE, pregled opravljenega dela in pogled v prihodnost
7. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
11. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
9. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dan slovenske elektroindustrije
12. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Sprejem veleposlanika Češke republike v Republiki Sloveniji
8. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Dan zadružnikov
15. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Blejski strateški forum 2023
11. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 13. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA
11. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
4. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
6. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
EUROFLEURS - Evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev
75-letnica ustanovitve podjetja KGZ M SORA Žiri in 30-letnica delovanja enote Norica
Seminar za družine z osebami s posebnimi potrebami
- - 6. izredna (1. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije
- - 4. izredna (1. korespondenčna) seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
3. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
4. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
5. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
9. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
8. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
10. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
13. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
4. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Sprejem veleposlanika Republike Poljske
- - 12. izredna (4. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev, 8. izredna (1. korespondenčna) seja Interesne skupine lokalnih interesov in 9. izredna (2. korespondenčna) seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev - SKUPNA SEJA
Svečana večerja v čast predsedniku Republike Albanije
- - 11. izredna (3. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev in 8. izredna (1. korespondenčna) seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev - SKUPNA SEJA
8. seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 9. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - SKUPNA SEJA: PRESTAVLJENA ZA NEDOLOČEN ČAS
14. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
3. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
7. seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 10. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - SKUPNA SEJA
8. seja Državnega sveta Republike Slovenije
9. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
8. seja Interesne skupine delodajalcev
Sprejem veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji
12. seja Interesne skupine lokalnih interesov
9. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti - ODPOVED SEJE
8. seja Interesne skupine delojemalcev
8. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
13. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve
12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev, IMYB Slovenija
9. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
7. izredna seja Komisije za državno ureditev
2. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
6. seja Mandatno-imunitetne komisije
3. izredna seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tržni dan v Sodražici
Slovesnost ob 32-letnici neodvisnosti Republike Slovenije in dnevu državnosti
Slavnostna akademija ob občinskem prazniku Občine Škofja Loka s podelitvijo priznanj za leto 2023
- - 10. izredna (2. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev
Slovesnost ob 1050-letnici Selc in odprtju vaškega jedra
6. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Slavnostna skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Sprejem ob 247. obletnici podpisa Deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike
Uradni obisk delegacije Državnega sveta v Celovcu
Slovesna podelitev državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2022
Osrednja počastitev dneva državnosti Republike Slovenije
Slavnostna seja Državnega zbora
Slavnostna seja Državnega sveta
Odprtje Gorjanske pošte in Turistično informacijskega centra
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje
3. seja Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje
- - Sveta maša za domovino
7. seja Državnega sveta Republike Slovenije
8. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
7. seja Interesne skupine delodajalcev
11. seja Interesne skupine lokalnih interesov
8. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. izredna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
7. seja Interesne skupine delojemalcev
- - Akademija Društva poslancev 90 v počastitev dneva državnosti
12. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Razkritje novega lista Rastoče knjige
9. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Slavnostna akademija ob 16. občinskem prazniku Občine Litija
posvet: Pravni, moralni in psihološki izzivi omejevanja svobode izražanja ter kultura dialoga
5. seja Mandatno-imunitetne komisije
Občinski praznik Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
7. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (ODPOVEDANA)
8. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
5. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Otvoritev spominskega obeležja ob 30-letnici protestne zapore mejnih prehodov
Sveta maša in sprejem ob mednarodnem dnevu rojstva sv. Janeza Krstnika
6. izredna seja Komisije za državno ureditev
11. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
3. izredna seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
1. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
posvet: Lokacija za splošno bolnišnico Gorenjske
Posvet s predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem starejših in upokojencev
5. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
posvet: Svetovni dan varnosti hrane 2023
10. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
posvet: Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji
posvet: Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod
Zaključek letošnjega projekta Rastoča knjiga
Praznik Občine Trbovlje
4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
7. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
7. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
6. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
4. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
100. obletnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje
9. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
8. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
2. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
6. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Zborovanje "Volilna pravica ni kaprica"
posvet: Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema
9. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
Slavnostna akademija ob Tavčarjevem letu
7. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
XXII. dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2023
5. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Podelitev nagrade Zlata čebela
3. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
Proslava ob 60-letnici delovanja Zveze Sožitje
14. mednarodna konferenca "Dnevi korporativne varnosti 2023"
7. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Otvoritev novega gasilskega doma v Selcih
Obeležitev svetovnega dneva čebel
- - Quo Vadis, 3. razvojna os? - retrospektiva projekta 2004-2023
4. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Konferenca: Prehod v nizkoogljično družbo - kako pri prižganih lučeh zmanjšati emisije ogljika?
Gostovanje v oddaji Odprta dlan
Ogled posledic deževja v severovzhodni Sloveniji in srečanje z župani
Odprtje razstave izdelkov dijakov in študentov strojništva in lesarstva Šolskega centra Škofja Loka
Zasavski razvojni forum: Kako bo mesto akrobatov streslo regijo
6. seja Državnega sveta Republike Slovenije
7. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
6. seja Interesne skupine delodajalcev
7. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
10. seja Interesne skupine lokalnih interesov
- - 5. izredna (1. korespondenčna) seja Komisije za državno ureditev
2. seja Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje
6. seja Interesne skupine delojemalcev
Okrogla miza slovenskega gospodarstva "Bo slovensko gospodarstvo preživelo energetsko krizo?
6. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
LXIX. zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)
- - Strateški posvet o sodobnih zdravstvenih politikah
5. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
4. seja Mandatno-imunitetne komisije
Forum obrti in podjetništva
12. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah
8. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve
5. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 9. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA
6. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
- - 2. izredna (1. korespondenčna) seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
4. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Gostovanje v oddaji Na tretjem
- - Državna počastitev dneva upora proti okupatorju
Gostovanje v oddaji na Radiu Ognjišče
4. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
3. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 8. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA
- - Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSC)
Alumni UP Alumni kluba Univerze na Primorskem
Okrogla miza Ključni izzivi sodelovanja gospodarstva z izobraževanjem
Gostovanje v oddaji Odprta dlan
2. redna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino (prestavljena z 20. 4. 2023)
8. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
Proslava ob dnevu slovenske zastave
- - Digitalni svet brez ovir: posvet o stanju spletne in digitalne dostopnosti v Sloveniji
20-letnica prve postavitve razstave Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline
5. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in 3. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - SKUPNA SEJA
5. seja Državnega sveta Republike Slovenije
5. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
5. seja Interesne skupine delodajalcev
6. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
7. seja Interesne skupine lokalnih interesov
1. seja Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje
4. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
5. seja Interesne skupine delojemalcev
2. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sprejem veleposlanika Romunije v Republiki Sloveniji
Srečanje s predstavniki samostojnih in neodvisnih državnih organov
- - POSVET: Mladi, politika in podjetništvo
13. vrh zelene energetike
- - 7. izredna (1. korespondenčna) seja Interesne skupine delodajalcev
1. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
3. seja Mandatno-imunitetne komisije
Mednarodni poslovni forum "Clean Energy Transition - Dutch Orange meets Adriatic Blue"
3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
6. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
6. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
Srečanje parlamentarne mreže OECD
3. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
31. konferenca kakovosti in odličnosti
Znanstveno-tehnološki forum Rudolfovo
7. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Srečanje Skupne parlamentarne skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG)
- - Posvet: Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!
- - Srečanje Skupne parlamentarne skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG)
40-letnica izobraževanja v elektro stroki na Ptuju
1. redna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
42. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
3. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
3. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Kongres Zadružne zveze Slovenije 2023
4. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalid
6. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Kakšnega odvetnika potrebuje država?
Sprejem veleposlanika Republike Hrvaške
20. slavnostna akademija Univerze na Primorskem
Srečanje z geneneralnim direktorjem OZN za industrijski razvoj
4. seja Državnega sveta Republike Slovenije
4. seja Interesne skupine delodajalcev
5. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
6. seja Interesne skupine lokalnih interesov
5. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
Srečanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema
4. seja Interesne skupine delojemalcev
2. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
5. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Sprejem veleposlanice Republike Avstrije v Republiki Sloveniji
2. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Sprejem predsednika Državnega zbora Madžarske
10. obletnica delovanja javne agencije SPIRIT Slovenija
Odprtje 27. Gregorjevega sejma
- - Projekt Vključen svet
Sprejem veleposlanika Madžarske v Republiki Sloveniji
Sprejem rektorja Univerze v Ljubljani
Reforma ekonomskega upravljanja EU - iskanje soglasja za zagotavljanje vzdržnosti in rasti
2. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
2. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Strokovni sejem visokih tehnologij za industrijo IFAM-INTRONIKA-ROBOTICS
55. podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije
4. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
Slovenski dan pomorstva
5. seja Interesne skupine lokalnih interesov
2. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Sprejem veleposlanika Republike Kosovo
Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki
2. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
5. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
5. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
1. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino
- - Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki
Slovesna podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite
1. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
3. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
4. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
6. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
Obisk na Nacionalnem inštitutu za biologijo
6. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
- - Sprejem Varuha človekovih pravic
Sprejem veleposlanika Kraljevine Nizozemske
FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju
Srečanje v podporo Ukrajini
Srečanje kluba parlamentark z državnimi svetnicami
2. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
3. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Obisk na Čebelarski zvezi Slovenije
2. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
posvet: Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino
Mednarodna karnevalska povorka
Zagotavljanje prehranske varnosti v luči Predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov
Okrogla miza Strateško upravljanje občin in državni projekti v odnosu do lokalnih skupnosti
3. seja Državnega sveta Republike Slovenije
4. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
3. seja Interesne skupine delodajalcev (prestavljena na torek, 14. 2. 2023)
4. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
4. seja Interesne skupine lokalnih interesov
3. seja Interesne skupine delojemalcev
1. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
1. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Otvoritev sodnega leta 2023
2. seja Mandatno-imunitetne komisije
3. seja Interesne skupine delodajalcev (prestavljena s srede, 15. 2. 2023)
100-letnica delovanja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
6. obletnica Rastoče knjige OŠ Stopiče
Konferenca generalnih sekretarjev parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta
1. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
1. izredna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
1. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- - Sprejem veleposlanika Japonske
- - Sprejem veleposlanika Italijanske republike
Sprejem veleposlanika Republike Jemen
2. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Srečanje predsednika Državnega sveta s predsednikom Vlade
1. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
4. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
Sprejem za diplomatski zbor ob pričetku novega leta
- - Srečanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC)
1. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
1. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
1. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev
Parašportnik leta 2022
Novinarska konferenca Državnega sveta Republike Slovenije
2. seja Državnega sveta Republike Slovenije
3. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
3. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
3. seja Interesne skupine lokalnih interesov
2. seja Interesne skupine delojemalcev
2. seja Interesne skupine delodajalcev
Srečanje s predsednico Republike Slovenije
Posvet s predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem varstva in zaščite živali
Srečanje s predsednico Državnega zbora
33. podelitev naziva Delova osebnost leta 2022
1. izredna seja Mandatno-imunitetne komisije
Odprtje prenovljene stavbe avstrijskega parlamenta
5. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. seja Interesne skupine lokalnih interesov
66. prireditev Po stezah partizanske Jelovice
Sveta maša za pokojnega zaslužnega papeža Benedikta XVI.
2. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
5. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
2. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
Predsednik Državnega sveta se bo udeležil proslave ob Dnevu državnosti in samostojnosti
Predsednik Državnega sveta se bo udeležil zaprisege predsednice Republike Slovenije
1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije
3. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
4. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
4. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
posvet: Brez čebelarja ne bo čebel
1. seja Državnega sveta Republike Slovenije - nadaljevanje
1. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
2. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov
2. izredna seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. izredna seja Interesne skupine delodajalcev
Visok obisk iz Velike Britanije
Priznanje JABOLKO NAVDIHA za delo Društva Rastoča knjiga
1. seja Mandatno-imunitetne komisije
1. seja Državnega sveta Republike Slovenije
1. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
1. seja Interesne skupine delodajalcev
1. seja Interesne skupine lokalnih interesov
1. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
1. redna seja Interesne skupine delojemalcev VII. mandata
Odprtje razstave "Ko so nam zvezde naklonjene ... Zgodovina jezuitskega kolegija v Ljubljani"
- - Mednarodni dan človekovih pravic