Skip to main content

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
Miro Podlipec (tel. št.: 01 478 9810)

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava zadeve, ki se nanašajo na področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga, položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva, ekonomski položaj in problematiko malega gospodarstva in turizma, razvoj in drugo problematiko gostinstva in obrti, spremljanje razvoja turizma in njegove promocije, področje javnih financ, monetarne politike in davčnega sistema ter internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

 

Seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance