Preskoči na glavno vsebino

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
Rok Šimenc (tel. št.: 01 478 9820)

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava zadeve, ki se nanašajo na področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga, položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva, ekonomski položaj in problematiko malega gospodarstva in turizma, razvoj in drugo problematiko gostinstva in obrti, področje javnih financ ter internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.