Skip to main content

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
mag. Damijana Zelnik (tel. št.: 01 478 9929)

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport obravnava zadeve, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo, kulturo, medije in šport ter znanost in tehnologijo.

 

Seja Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport