Skip to main content
Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
Lilijana Žurman (tel. št.: 01 478 9814)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnava zadeve, ki se nanašajo na področje zunanjih zadev države, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu, zadeve Evropske unije in sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.