Skip to main content

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
mag. Nuša Zupanec (tel. št.: 01 478 9935)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava zadeve, ki se nanašajo na socialno varstvo in zavarovanje, zdravstveno varstvo in zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, trg dela, delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje, varnost in zdravje pri delu, varstvo invalidov ter varstvo otrok in družine.

 

Seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide