Preskoči na glavno vsebino

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
mag. Nuša Zupanec (tel. št.: 01 478 9935)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava zadeve, ki se nanašajo na delovna razmerja in pravice iz dela, trg dela, zaposlovanje in poklicno usposabljanje, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje, varstvo otrok in družine, socialne zadeve, varstvo invalidov, varstvo starejših, vključno z dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, enake možnosti, varnost in zdravje pri delu, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstveno dejavnost, zdravstveno nego, javno zdravje, zdravila in medicinske pripomočke ter digitalizacijo v zdravstvu.