Skip to main content

Konstitutivna seja Državnega sveta Republike Slovenije VI. mandat

Konstitutivna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 12. decembra 2017.


Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije

 

2. Potrditev mandatov državnih svetnikov 

 

3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
  • Državni svet je izglasoval sklep, da glasovanje o podpredsedniku Državnega sveta opravi na eni od naslednjih sej.

 

5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije