Preskoči na glavno vsebino

Mandatno-imunitetna komisija

Predsednik/predsednica komisije
Podpredsednik/podpredsednica komisije
Sekretar/sekretarka komisije
Neža Dular (tel. št.: 01 478 9819)

Mandatno-imunitetna komisija je edina komisija Državnega sveta s predpisanim članstvom, in sicer sestavljajo jo po en predstavnik vsake interesne skupine. Opravlja naloge, ki izhajajo iz Zakona o Državnem svetu in Poslovnika Državnega sveta. Med te spadajo na primer potrjevanje mandatov državnih svetnikov, obravnava predlogov za imenovanje predstavnikov Državnega sveta v organizacijah, institucijah in delovnih skupinah ter obravnava postopka o imuniteti. Poleg tega Mandatno-imunitetna komisija obravnava predloge sprememb Poslovnika in drugih aktov Državnega sveta, predloge za razlago določb Poslovnika in drugih aktov Državnega sveta, predloge aktov, ki urejajo pogoje za delo članov Državnega sveta, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet.