Skip to main content

Franc Golob

Franc Golob
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (19. volilna enota -  Slovenj Gradec).

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;
 • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državnem svetniku

Franc Franjo Golob je rojen 2. 8. 1967 v Svetem Vidu pri Vuzenici, je poročen in oče dveh sinov. Po izobrazbi je ekonomsko-komercialni tehnik.

Opravlja delo župana občine Vuzenica, pred tem pa je bil dva mandata občinski svetnik.
Je aktiven član mnogih društev v lokalnem okolju. Že deset let  je predsednik Športnega društva v Vuzenici ter predsednik Športno-turističnega društva Sveti Vid. V prostem času se aktivno ukvarja s športom (nogomet, smučanje ..). Živi na Svetem Vidu.


Aktivnosti državnega svetnika
 • Snemanje oddaje 24 Plus RTS, 9. 1. 2018
 • Srečanje pri predsedniku Državnega sveta na temo 3. razvojne osi, 19. 2. 2018
 • 28. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo, Črna na Koroškem, 30. 6. 2018
 • Udeležba na tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcu pri OŠ Vuzenica
 • sprejem delegacije skupine prijateljstva Avstrija-Slovenija, Državni svet, 20. 3. 2019
 • organizacija okrogle mize »Črpanje evropskih sredstev - katere so ključne priložnosti za razvoj Slovenije do in po 2020«, Dravograd, 29. 3. 2019
 • 29. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo, Črna na Koroškem, 29. 6. 2019
 • govor na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vuzenica, Vuzenica, 14. 8. 2019
 • podelitev Plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2019, Ljubljana, 5. 12. 2019

Volilna enota 19

Občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, SLOVENJ GRADEC, Vuzenica

Stiki z volilno bazo:

OBČINA MUTA

Glavni trg 17

2366 MUTA

Telefon: (02) 887 96 00  

Telefaks: (02) 887 96 06  

E-pošta: obcina.muta@muta.si

Kontaktna oseba: župan Mirko Vošner

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave.

 

OBČINA PREVALJE

Trg 2 a

2391 PREVALJE

Telefon: (02) 824 61 00

Telefaks: (02) 824 61 24

E-pošta: obcina@prevalje.si

Kontaktna oseba: Lucija Kogelnik

E-pošta: obcina@prevalje.si ali lucija.kogelnik@prevalje.si

Telefon kontaktne osebe: (02) 824 61 00

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občine.

 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Telefon: (02) 821 60 11

Telefaks: (02) 821 60 01

E-pošta: obcina@ravne.si

Kontaktna oseba: Vojko Močnik

Telefon kontaktne osebe: (02) 82 16 013

E-pošta kontaktne osebe: vojko.mocnik@ravne.sii

Kontaktna oseba je dosegljiva od ponedeljka do petka od 7. do 13 ure.

                                 

OBČINA RIBNICA NA POHORJU

Ribnica na Pohorju 1

2364 RIBNICA NA POHORJU

Kontakt: sprejemna pisarna

E-pošta: obcina@ribnicanapohorju.si

Telefon: (02) 888 05 56

 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Šolska ulica 5

2380 SLOVENJ GRADEC

Kontaktna oseba: Darko Sagmeister

E-pošta kontaktne osebe: darko.sagmeister@slovenjgradec.si

Telefon kontaktne osebe: 051 321 001

Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek od 8. do 10. ure in od 11. do 14.30 ure

                                               sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure

                                               petek od 8. do 12. ure.

 

OBČINA VUZENICA – svetniška pisarna

Mladinska ulica 1

2367 VUZENICA

Telefon: (02) 879 12 20

E-pošta: obcina.vuzenica@siol.net

Svetniška pisarna: v prostorih občine

Uradne ure svetniške pisarne: vsako sredo med 15. in 17. uro

Kontaktna oseba: Franc Golob, župan in državni svetnik

Telefon: (02) 879 12 25 ali Mobitel 070 744 007

E-pošta: golob.franjo@gmail.com