Preskoči na glavno vsebino

Interesna skupina delodajalcev

Vodja interesne skupine
Sekretar/sekretarka interesne skupine
Nataša Terzić (tel. št.: 01 478 9800)

Interesna skupina delodajalcev ima 4 člane - predstavnike delodajalcev, ki jih na podlagi zakona voli volilno telo (elektorji), ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki gospodarskih zbornic in združenj delodajalcev, ki so organizirana za območje države. Vsaka gospodarska zbornica in vsako združenje delodajalcev izvoli v volilno telo po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih 10.000 zaposlenih delavcev pri njihovih članih.