Skip to main content

Profesionalizacija zakonitega lobiranja

Posvet je otvoril Mihael CIGLER, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije. Pozdravna nagovora sta podala:

 • Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
 • Igor ZORČIČ, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSTAVITVE:

 • dr. Robert ŠUMI, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije; Lobiranje z vidika KPK
 • dr. Denis MANCEVIČ, direktor Herman & partnerji; Izzivi in slabe prakse lobiranja v Sloveniji
 • dr. Boris CIZELJ, podpredsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije; Demokratični procesi – lobiranje in izobraževanje
 • Philippe P. VLAEMMINCK, direktor Pharumlegal (Belgija); Lobiranje v EU, multidisciplinarni pristop (EU lobbying, a multidisciplinary approach)
 • Markus EDER, podpredsednik Avstrijskega združenje za javne zadeve (Avstrija); Profesionalno lobiranje v Avstriji
 • Dominik MEIER, predsednik organizacije de’ge’pol, direktor Miller & Meier Consulting (Nemčija); Profesionalno lobiranje v Nemčiji
 • Dominique REBER, partner Hirzel.Neef.Schmid.Counselors (Švica); Profesionalno lobiranje v Švici
 • Pieter WALRAVEN, partner Public Matters (Nizozemska); Profesionalno lobiranje na Nizozemskem
 • Daniel GUÉGUEN, izredni partner EPPA, profesor College of Europe in priznan avtor (Belgija); Lobiranje potrebna protiutež, prefinjeno in tehnično delo (Lobbying a necessary counter-power, a sophisticated and technical job)
 • Mihael CIGLER, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije; Zakonito lobiranje – želimo in zmoremo?

OKROGLA MIZA:

 • mag. Vita HABJAN BARBORIČ, vodja Službe za preventivo Komisije za preprečevanje korupcije
 • doc. dr. Barbara TOPLAK PEROVIČ, glavni tajnik Alma Mater Europaea
 • Mihael CIGLER, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije
 • prof. dr. Sandra BAŠIĆ HRVATIN, redna profesorica, znanstvena svetnica, avtorica

Moderatorka okrogle mize: dr. Jerca LEGAN CVIKL, svetovalka STATUS strateško komuniciranje


NOVICA FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA