Skip to main content

4. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2022

Predsedujoča:

 • g. Matjaž GUČEK, dr. vet. med., generalni direktor, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • dr. Peter RASPOR, zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani

Pozdrav Državnega sveta Republike Slovenije

 • Branko Tomažič, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DS RS

Pozdrav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

 • Irena Šinko, ministrica 

Pozdrav stalnega predstavnika Republike Slovenije pri FAO in WFP

 • Tomaž Kunstelj, veleposlanik

Predstavitev programa in namena dogodka
zasl. prof. dr. Peter Raspor, univ. dipl. inž. živil. teh., dr. HC, multi. predsednik programsko organizacijskega odbora

V spomin dr. Janezu Marinšku, univerzitetnemu profesorju in njegovemu delu na področju varnosti hrane.
prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med.

SLOVENSKI VIDIK
Predsedujoča:
mag. Marko Ponikvar, Slorest, dr. Katja Povhe Jemec, MZ

Prikaz razvoja sistema varne hrane v Republiki Sloveniji

Slovenski potrošniki in njihov odnos in znanje o varnosti hrane v povezavi z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Izkušnje slovenskih podjetij z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Odmor

EVROPSKI VIDIK
Predsedujoča:
dr. Marjeta Recek, MZ, Ljubljana; dr. Boris Kovač, FZV Izola

Sprejemanje odločitev v sistemu EFSA - pasti in rešitve

 • prof. dr. Andrej SIMONČIČ, KIS, et al.

Krepitev slovenskih predstavnikov v mrežah EFSA.

 • Maja OBREHTMateja Juvan, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Pomen EU sistemov obveščanja pri zgodnjem odkrivanju tveganj v kmetijsko-živilski verigi.

 • mag. Nadja ŠKRKMarko MahneMatjaž Guček, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Odmor

EFSA VIDIK
Predsedujoča:
dr. Janez Posedi VF-UL, Ljubljana; prof. dr. Sonja Smole Možna, BF-UL, Ljubljana

20 let Evropske agencije za varnost hrane: izkušnje preteklosti za izzive prihodnosti.

Smo v Sloveniji pripravljeni za korak naprej pri gradnji trajnostnega partnerstva z EFSA, da bi v največji meri združili vire, delili skupne vrednote in sprejemali skupne izzive?

Strategija EFSA 2027- izboljšanje sodelovanja v podporo trajnostnega modela.

DISKUSIJA
OKROGLA MIZA
Izzivi za evropske zakonodaje: Primer 178/2002 20 let pozneje
Uvodnik v tematiko: Dne 28. januarja 2002 je vstopila Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in določitvi postopkov na področju varnosti hrane: Izkušnje zadnjih dvajsetih let in izzivi za naprej?

Izkušnje z Uredbo (ES) št. 178/2002 v zadnjih dvajsetih letih in prihodnji izzivi - Uvod v temo. 

Vodja diskusije: dr. Andrej OVCA,
Pomočnika: dr. Blaža NAHTIGAL in dr. Peter RASPOR

SODELUJOČI 
BOSNIA AND HERZEGOVINA:

 • Džemil Hairić, DVM, Director General at Food Safety Agency of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo

HRVAŠKA:

 • dr. Andrea Gross-Bošković, Croatian Agency for Agriculture and Food

KOSOVO:

 • Kujtim Uka, Director of Food and Veterinary Laboratory

ČRNA GORA:

SEVERNA MAKEDONIJA:

 • Nikolche Babovski, DVM, Food and Veterinary Agency of the Republic of North Macedonia

SRBIJA:

 • Tamara Bošković, DVM, Head of the veterinary public health department at the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management in Serbia,

SLOVENIJA:

 • Matjaž Guček, DVM, Director General Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety

ZAKLJUČNE MISLI


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK DOGODKA

PROGRAM