Skip to main content

Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

POZDRAVNI NAGOVORI

  • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
  • dr. Simona Kustec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • dr. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička in Društvo katoliških pedagogov Slovenije

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE

  • dr. Borut Holcman, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
  • dr. Vilma Brodnik, Zavod RS za šolstvo
  • dr. Dejan Hozjan, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

PRIMERI DOBRE PRAKSE

  • Andrej Bartol, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
  • Rok Kastelic, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
  • Darja Barborič Vesel, OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana

Posvet sta povezovala dr. Silvo Šinkovec in mag. Albin Vrabič.


NOVICA, FOTOGALERIJA, VIDEO POSNETEK DOGODKA