Skip to main content

Odprava prekarnosti na ravni mestnih občin

POZDRAVNI NAGOVORI

  • Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
  • dr. Miloš SENČUR, generalni sekretar, Združenje mestnih občin Slovenije 
  • dr. Metka TEKAVČIČ, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
  • Črt POGLAJEN, direktor Inštituta za študije prekariata

DRUŽBENO-EKONOMSKE POSLEDICE PREKARNOSTI


ODPRAVA PREKARNOSTI NA RAVNI OBČIN

  • Konkretne izkušnje Mestne občine Ljubljana pri odpravi prekarnosti: Urška Otoničar, direktorica, mestna uprava Mestne občine Ljubljana 
  • Odprava prekarnosti v veliki gospodarski družbi: Ana Černota, Energetika Ljubljana, d.o.o.
  • Odprava prekarnosti, šolstvo in izobraževanje: Goran Popović, ravnatelj, Osnovna šola Livada

SODELOVANJE DRŽAVE IN MESTNIH OBČIN 
Izhodišča za odpravo prekarnosti: predstavniki političnih strank
 


ZAKLJUČEK
Dostojno delo – prvi steber trajnosti na lokalni ravni: Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK DOGODKA

PROGRAM