Skip to main content

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

POZDRAVNI NAGOVORI

  • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
  • Anton Harej, državi sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta
  • mag. Roman Medved, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

PREGLED REZULTATOV IZVAJANJA PRISTOPA LEADER/CLLD IN PRIPRAVE NA NOVO FINANČNO PERSPEKTIVO

  • EKSRP in ESPRAnton Harej, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • ESRRmag. Josip Mihalic, odgovorna oseba organa upravljanja, Urad za kohezijsko politiko, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

VLOGA LAS PRI SKLADNEM TERITORIALNEM RAZVOJU


PREDSTAVITEV ODMEVNEJŠIH PROJEKTOV LAS


RAZPRAVA

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE IZVAJANJE PRISTOPA LEADER/CLLD

  • mag. Roman Medved, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK DOGODKA

PROGRAM