Skip to main content

Implementacija ustavnega zakona o razvoju slovenskega znakovnega jezika

UVODNI NAGOVORI 

  • Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
  • Mladen VERŠIČ, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije
  • mag. Cveto URŠIČ, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Gergely TAPOLCZAI, posalnec Madžarskega parlamenta
  • Markku JOKINEN, predsednik Evropske zveze gluhih

PREDSTAVITVE 
Izzivi uresničevanja implementacije Ustavnega zakona 62.a člen

  • Matjaž JUHART, Inštitut za slovenski znakovni jezik ZDGNS

Razvoj besednega zaklada slovenskega znakovnega jezika: Izkušnje tolmačev na izobraževalnem in medijskem področju

Služba za slovenski jezik in slovenski znakovni jezik

  • Marko JENŠTERLE, Služba za slovenski jezik MK

Slovenski znakovni jezik pred in po implementaciji v Ustavo RS

  • Andrejka ZNOJ, Direktorat za invalide MDDSZEM

Slovenski znakovni jezik v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika eSSKJ

  • Janoš JEŽOVNIK, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

Vključitev SZJ v program magistrskega študija Tolmačenje

Umestitev slovenskega znakovnega jezika od vrtca do srednje šole 


NOVICA, FOTOGALERIJ IN VIDEO POSNETEK POSVETA