Skip to main content

Prehranska varnost kot strateška dobrina

OTVORITEV POSVETA

 • Branko Tomažič, podpredsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

UVODNI NAGOVORI

 • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Franc Bogovič, evropski poslanec

PREDSTAVITVE

 • Branko Tomažič, državni svetnik​

Predlog pobude za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti

 • Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult., uni. dipl. eng.

HRANA: Narava vedno zmaga

 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pomen vzpostavitve in delovanja prehranskih verig za zagotavljanje prehranske varnosti

 • Igor Hrovatič, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Vpliv epidemije COVID-19 na odnose v verigi preskrbe s hrano

 • Branko Ravnik, Evropski ekonomsko-socialni odbor

Izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano

 • Srečko Ocvirk, državni svetnik, župan občine Sevnica

Samooskrba v lokalni skupnosti

 • Polona Rifelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pomen prehranske varnosti za delovanje družbe in vloga blagovnih rezerv

 • Sanja Lončar, Zavod za celostno samooskrbo

Kako preprečiti lakoto


RAZPRAVA

 • Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije

Prehranska varnost kaj bomo jutri jedli


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA

PROGRAM IN VABILO POSVETA