Skip to main content

Pogoji, ki jim more biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolinii

UVODNI NAGOVOR GOSTITELJA


UVODNI NAGOVOR SOORGANIZATORJEV: STALIŠČE TERMO DIVIZIJE HSE DO IZSTOPA IZ PREMOGA


Panel A. POMEN VELENJSKEGA LIGNITA IN TEŠ ZA CENO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSTVA IN GOSPODARSTVO V SLOVENIJI 

 • mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor
 • Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
 • Andrej Čuš, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 • Janez Tomšič, član uprave, SDH, d. d.
 • dr. Viktor Vračar, generalni direktor, HSE, d. o. o
 • mag. Aleksander Mervar, generalni direktor, ELES, d. o. o.
 • Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 

Panel B. KAJ ZAPRTJE TERMO DIVIZIJE POMENI ZA PREBIVALCE ŠALEŠKE DOLINE
Premogovnik Velenje in TEŠ sta neločljivo povezana z lokalnim okoljem

 • mag. Marko Štrigl, član poslovodstva HSE, d. o. o., in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje
 • Darko Menih, župan Občine Šoštanj
 • Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje 
 • Simon Lamot, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje
 • Mojca Pršina, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Danilo Rednjak, predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje
 • Franjo Naraločnik, državni svetnik in župan Občine Ljubno

Panel C. POSTOPKI, KI JIH BO ZA PRAVIČEN PREHOD NUJNO ZAJETI PRI PRIPRAVI IZHODIŠČ ZA POSTOPNO ZAPIRANJE PREMOGOVNIKA VELENJE

 • dr. Janez Rošer, generalni direktor, Premogovnik Velenje, d. o. o.
 • Aleš Logar, član poslovodstva, Premogovnik Velenje, d. o. o.
 • Mateja Ribič, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Branko Sevčnikar, predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije
 • Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta in župan Občine Zagorje ob Savi

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA

PROGRAM POSVETA