Skip to main content

Posvet o položaju študentov v Sloveniji

UVODNI NAGOVORI

 • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
 • Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS
 • Martina Darmanin, predsednica Evropske študentske unije (ESU)

IZSLEDKI RAZISKAVE EVROŠTUDENT VI
Mednarodna raziskava Evroštudent VI (2016-2018), ki ugotavlja socialne in ekonomske pogoje življenja študentov v Evropi in izsledki za Slovenijo
predstavitev: Tina Smonkar, vodja Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOS


PROBLEMSKA OMIZJA
A. KAKO SOCIALNI POLOŽAJ ŠTUDENTOV LAJŠA SLOVENSKA ŠTIPENDIJSKA POLITIKA?
Prikaz trenutne ureditve štipendiranja v Sloveniji, koliko ta pomaga študentom ter predlogi izboljšav, za katere bi se morali v prihodnje zavzemati
moderator: Rok Medved, vodja Resorja za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani

 • Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS
 • Tina Smonkar, vodja Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOS
 • Branko Meh, predsednik Obrtne zbornice Slovenije

B. ZDRAVJE ŠTUDENTOV
Skrb za zdravje študentov, katere institucije nudijo pomoč in načini pomoči študentom pri vzpostavljanju zdravega življenja
moderatorka: Urša Leban, študentka psihologije in nekdanja članica izvršnega odbora ESU, zadolžena za področje duševnega zdravja študentov

 • Dr. Vita Poštuvan, psihologinja in svetovalka v psihološki svetovalnici in izr. prof. na Univerzi na Primorskem
 • Dr. Branko Gabrovec, vodja koordinacije območnih enot na NIJZ
 • Dr. Mojca Miholič, strokovna vodja Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani
 • Matic Ber, svetovalec ŠOS za področje subvencionirane študentske prehrane

C. DOSTOPNOST VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI
Vpisni in skriti stroški študija, pomen stroškov študija pri vpisu na študijski program
moderator: Blaž Plazar, vodja resorja za študijsko problematiko ŠOU Ljubljana

 • Dr. Franc Janžekovič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Amir Alibabić, predsednik Društva študentov invalidov Slovenije
 • Aleksandar Mišković, študent arhitekture na FA UL
 • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

D. BIVANJE ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKIH SREDIŠČIH
Kje na prioritetni lestvici je reševanje bivanjske problematike študentov in kaj nas čaka v prihodnjih letih?
moderator: Marko Ruperčič, strokovni sodelavec ŠOS za študentsko delo

 • Tomaž Belinger, v.d. direktorja Direktorata za investicije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Patrik Čelik, predsednik Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Ljubljana
 • Anja Urek, predsednica Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA

PROGRAM POSVETA